Duris atvėrė „MIESTO ATELJĖ“

2018 m. spalio mėn. Šiaulių m. bulvare įsikūrusioje UAB „Elva“ duris atvėrė „Miesto ateljė“. Tai erdvė, kurioje sudarytos palankios sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams ugdyti ar stiprinti gebėjimus, galimybė savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir tarpusavyje, padėti įveikti socialinę atskirtį bei sėkmingai integruotis į darbo rinką.

„Miesto ateljė“ vadovaujasi principu, kad gabumai ir asmenybės savybės ryškiausiai atsiskleidžia ir ugdomos veikloje. Kartais žmogus gali net nesuprasti, kad jo galimybės yra kur kas platesnės. Profesinių įgūdžių ugdymo darbo vietoje (įmonėje) metu išryškėja individualūs sugebėjimai, interesai, polinkiai, vertybės, nuostatos. Pats žmogus praktinės veiklos metu ne tik pastebi, ką jis gali, ko nepajėgia, kas jį traukia ir ko jis nemėgsta, bet ir praktiškai „pasimatuoja“ naujas veiklas. Praktinė veikla turi didelę įtaką ugdant/is profesinį kryptingumą, turtinant/is profesinę patirtį, stiprinant/is motyvaciją mokytis, dirbti ar pradėti individualią veiklą.

Šiuo metu mokymuose dalyvauja 5 moterys. UAB „Elvos“ siuvimo technologė moko siuvimo pagrindų, kūrybiniais metodais lavina asmenybę. Dalyvės įgis ir/arba toliau  tobulins savo siuvimo, lekalų pasigaminimo, drabužių sukirpimo, namų interjero gamybos ir aksesuarų gamybos įgūdžius. Karjeros konsultantė įgalins dalyves atskleisti asmenybės profesinio tobulėjimo erdvę, įsisąmoninti savo stiprybes ir rezervus. Naujų įgūdžių įgyjimas padės išlaisvinti kūrybines galias, valdyti pokyčius, toliau kūrybiškai plėtoti ir įgyvendinti savo sumanymus ir idėjas.

Į mokymus mamos ir tėčiai gali atvykti su savo vaikais, kurių užimtumą saugioje aplinkoje užtikrins specialistė.

Projekto „Miesto ateljė“ pareiškėjas: Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros Šiaulių filialas. Partneriai: UAB „ELVA“, Socialinės integracijos centras (asociacija).

Smulkesnę informaciją teikia projekto vykdytojai: tel. 860779707, komunikacija@nrda.lt.