Informacija projektinių pasiūlymų rengėjams

2017 m. planuojami skelbti kvietimai projektinių pasiūlymų atrankai.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio:

 • „Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą“ įgyvendinimui
  (Kvietimas atrankai Nr. 2) – balandžio 13 d.
 • „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę”
  (Kvietimas atrankai Nr. 3) – gegužės 17 d.
 • „Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai”
  (Kvietimas atrankai Nr. 4) – birželio 20 d.
 • ,,Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę”
  (Kvietimas atrankai Nr. 7) – spalio 19 d.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ uždavinio:

 • „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką“
  (Kvietimas atrankai Nr. 5) – rugpjūčio 7 d.
 • „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“
  (Kvietimas atrankai Nr. 6) – rugsėjo 4 d.

 

Kvietimų atrankai skelbimo datos gali keistis. Tačiau visi kvietimai atrankai bus paskelbti iki 2017 m. spalio mėn. pabaigos.

Informacija taip pat bus skelbiama:
Šiaulių m. savivaldybės interneto svetainėje
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų  interneto svetainėje
Šiaulių pramoninkų asociacijos interneto svetainėje
Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas” Facebook paskyroje

 

Sekite informaciją!