Inovatyvių paslaugų startas Šiauliuose

Gruodžio 1 dieną, verslo ir pasiekimų parodos  ,,Šiauliai 2017“ metu, vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės konferencija ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: inovatyvių paslaugų startas“. Tai antroji Šiaulių miesto vietos veiklos grupės konferencija, kuri sukvietė Šiaulių miesto visuomenę, vietos valdžios narius bei miesto svečius. Konferencijos metu susirinkusiems pristatyti Šiaulių miesto vietos veiklos grupės atrinkti ir LR Vidaus ministerijos patvirtinti Šiaulių miesto projektai, kurių realizuojamos inovatyvios idėjos skatins Šiaulių miesto gyventojus, įvairių sričių specialistus susiburti sprendžiant socialinius iššūkius, bendruomenių narių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Konferencijoje Edmundas Petrauskas, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro projektų koordinatorius, pristatė organizacijos veiklą, aptarė pagrindinius projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ aspektus. Pristatyto projekto veiklomis bus siekiama  sugrąžinti darbingus Šiaulių miesto gyventojus, prižiūrinčius / slaugančius sunkiai sergančius neįgalius savo šeimos narius,  į visuomeninį gyvenimą. Šiaulių darbo rinkos mokymo centro atstovas Audrius Adomaitis pristatė projektą „Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas“. Pasak A. Adomaičio, asmenys, slaugantys sunkiai sergančius artimuosius, tampa uždari, nebedalyvauja visuomeniniame gyvenime, praranda kitus svarbius įgūdžius reikalingus pilnaverčiam gyvenimui,  todėl šis projektas sieks sudaryti palankias sąlygas dalyvauti bendruomenės gyvenime, įgyjant rinkoje paklausią specialybę tam, kad slaugantys galėtų lengviau integruotis į darbo rinką ir tapti aktyviais. Šie projektai atitinka Šiaulių vietos plėtros strategijos uždavinį – mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimos narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį.

Siekiant didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą bus įgyvendinamas projektas ,,Senjorų agapė“. Projekto idėją susirinkusiems pristatė Šiaulių Jėzuitų mokyklos vadovė Giedrė Statkutė.  Pasak jos, projektas inovatyvus ir paremtas pasaulinės praktikos pavyzdžiais, kuomet bažnyčių erdvės pritaikytos bendruomenių poreikiams: socialinėms reikmėms ir aktyviai veiklai (mokymams, muzikiniams pasirodymams, sekmadienių pusryčiams ir kt.). Pristatytas projektas kvies senjorus mokytis netradicinėje aplinkoje, skatins bendrystę, draugystę tarp dalyvaujančių senjorų ir mokyklos mokinių. Dar vienas inovatyvus projektas – ,,Kelio žvaigždė“. Šis projektas stiprins pensinio amžiaus asmenų grupės socialinį aktyvumą į(si)traukiant į kūrybinę saviraišką. Pasak projekto rengėjos Izoldos Žagrakalienės, kūrybiškumas vienas iš pagrindinių veiksnių padedančių atrasti gyvenimo kokybę. Į projekto veiklas bus įtraukiami ilgai sergantys vaikai ir augintiniai, kurie skatins pensinio amžiaus asmenis būti naudingais bei reikalingais kitiems.

Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ vadovė Diana Armalienė pasidžiaugė, kad visi projektai yra inovatyvūs, kūrybiški ir įgyvendinami kartu su partneriais. Jos manymu, maksimalius rezultatus ir numatytus tikslus galima pasiekti tik glaudžiai bendradarbiaujant. Konferencijos dalyviai linkėjo projektų vykdytojams, kad jų idėjos būtų sėkmingai įgyvendintos ir taptų geruoju pavyzdžiu kitiems.

[supsystic-gallery id=10 position=center]