Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus atrankai Nr. 3!

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“ įgyvendinimui.

Projektiniais pasiūlymais siekiama įgyvendinti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją ir taip prisidėti prie 2014–2020 veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1. konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 23 d. 14.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

2017 m. gegužės 25 d. 14.30–16.30 val. vyks mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams. Mokymai vyks Vilniaus g. 88, Šiauliai (ŠU centriniai rūmai), konferencijų salė (I a.).

Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Kvietimas atrankai Nr. 3..docx

Vertinimo ir atrankos aprašas Nr.3

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma.