Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus atrankai Nr. 6!

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimui.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 12 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Projektinių pasiūlymų rengėjai individualiai konsultuojami iki 2017 spalio 11 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 88, Šiauliai, darbo dienomis 9.30 – 11.30 val. (reikalinga išankstinė registracija).

2017 m. rugsėjo 13 d. 14.30–16.30 val. planuojami mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams. Mokymai vyks Vilniaus g. 88 (konferencijų salė). Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62. 

Kvietimas atrankai Nr. 6

Vertinimo ir atrankos aprašas Nr. 6

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija