Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus atrankai Nr. 7!

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį pasitelkiant savanorišką veiklą“ uždavinio „Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę“ įgyvendinimui.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 20 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 100, Šiauliai.

Projektinių pasiūlymų rengėjai individualiai konsultuojami iki 2017 lapkričio 17 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 100, Šiauliai, darbo dienomis 9.30 – 11.30 val. (reikalinga išankstinė registracija).

2017 m. spalio 26 d. 14.30–16.30 val. planuojami mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams. Atkreipiame dėmesį, kad mokymai vyks adresu Vilniaus g. 100, Šiauliai. Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Kvietimas atrankai Nr. 7

Vertinimo ir atrankos aprašas Nr. 7

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija