Mokymai projektinių pasiūlymų rengėjams

 2017 m. balandžio 24 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo“ paskelbto kvietimo atrankai Nr. 2 mokymai. Kvietimas, kurio tikslas didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą paskelbtas š. m. balandžio 18 dieną. Kvietimu atrankai Nr.2 siekiama įgyvendinti projektus mažinančius socialinę atskirtį, dėl mažų pajamų, dalinio neįgalumo ar kitų priežasčių, patiriančius pensinio amžiaus asmenis įtraukti į bendruomenines veiklas bei suteikti jiems reikiamą pagalbą.

Mokymų metu projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė pristatė paskelbto kvietimo aprašą, pabrėžė, kad projektinio pasiūlymo veiklos turi būti vykdomos Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje. Kvietimo atrankai Nr. 2 veiklų vykdymo terminas ne trumpesnis nei 48 mėn. Veiklos turi būti baigtos iki 2022 m. birželio mėn. Teikiami projektai turėtų organizuoti pagalbos į namus teikimą, asmenims, kuriems nėra nustatytas nedarbingumas, tačiau kurie yra vieniši, gyvena daugiabučių namų (kuriuose nėra liftų) viršutiniuose aukštuose ir turi judėjimo sutrikimų. Taip pat įtraukti ne mažiau 5 pensinio amžiaus savanorius, organizuoti savipagalbos grupių paslaugų teikimą ir pan.

Primename, kad paruoštas projektinis pasiūlymas turi būti pristatomas iki 2017 m. gegužės 22 d. 15.00 val.  į Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinę, adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. Šiauliuose. Vėliau pateikti projektiniai pasiūlymai bus priimami ir užregistruojami, tačiau nevertinami.

 Mokymų medžiaga