Pareiškėjų dėmesiui!

Paskelbto kvietimo atrankai Nr. 4 vertinimo ir atrankos apraše rasta neesminių neatitikimų. Prašome visų vadovautis patikslintu kvietimo atrankai Nr. 4 vertinimo ir atrankos aprašu. Paskelbto kvietimo atrankai Nr. 4 tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai. 

Primename, kad kvietimo atrankai Nr. 4 paruoštas projektinis pasiūlymas turi būti pristatomas iki 2017 m. liepos 24 d. 15.00 val.  į Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinę, adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. Šiauliuose. Vėliau pateikti projektiniai pasiūlymai bus priimami ir užregistruojami, tačiau nevertinami.

Projektinių pasiūlymų rengėjai individualiai konsultuojami iki 2017 liepos 21 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 88, Šiauliai, darbo dienomis 9.30 – 11.30 val. (reikalinga išankstinė registracija).

Kvietimas atrankai Nr. 4.

Patikslintas vertinimo ir atrankos aprašas Nr. 4

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma.

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija.