Pasirašyta projekto sutartis

Projekto sutartis

2016 m. gruodžio 19 d. pasirašyta  projekto sutartis. Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Audronės Ališauskienės ir Šiaulių miesto vietos veiklos grupė, atstovaujama pirmininko Alfredo Jonuškos, pasirašė projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo” sutartį, projekto kodas  Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020. 

 

Informacija apie projektą ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas”

Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projektas ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas”  bus vykdomas 2017 – 2022 metais. Šiuo projektu bus siekiama sudaryti palankias sąlygas ir užtikrinti veiksmingą Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimą. Viso projekto vertė: 112686,06 eurų, iš kurių 95670,01 eurų paramos lėšos ir 17016,05 eurų – Šiaulių m. savivaldybės lėšos.