Šiaulių miesto VVG susitikimas

VVG susitikimas

Vasario 27 dieną vyko Šiaulių miesto VVG susitikimas. Susitikime dalyvavo VVG pirmininkas Alfredas Jonuška, projekto vadovė Diana Armalienė, projektų valdymo konsultantai ir projekto ekspertai.

Susitikimo metu buvo pristatytas kvietimo atrankai Nr. 1 Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Mažinti socialinę  atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį“ įgyvendinimui bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas, jo vertinimas. Taip pat, buvo aptartas projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų ekspertinis vertinimas. Pateiktos įžvalgos ir rekomendacijos dėl atrankos kriterijų bei jų vertinimo balų.