Svarbi informacija!

Svarbi informacija!
Svarbi informacija pareiškėjams! Pranešame, kad 2017 metų pirmąjį ketvirtį Šiaulių miesto vietos veiklos grupės planuoja skelbti projektinių pasiūlymų atranką. Planuojama skelbti atranką Šiaulių VVG strategijos  tikslo ,,Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą” uždavinio ,,Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį” įgyvendinimui.

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kvietimo atrankai paskelbimo dienos bus organizuojami mokymai projektinių pasiūlymų rengėjams ir partneriams. Mokymų metu bus aptariami reikalavimai projektiniams pasiūlymams, stebėsenos rodikliai, remiamos veiklos, išlaidų tinkamumas ir kt.  Mokymų data, vieta bus tikslinama.

Sekite informaciją!