Valdybos ir projekto valdymo grupės susitikimas

Šiandien įvyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos ir projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ valdymo grupės susitikimas. Susitikime projekto vadovė Diana Armalienė pristatė Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio ,,Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą“ įgyvendinimui bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašą. Pristatytas ir detalizuotas aprašas kvietimui Atrankai Nr. 2 susirinkusios valdybos buvo patvirtintas.

Taip pat buvo aptarti projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ 2017 m. I ketv. rezultatai. Susirinkusi valdyba informuota, kiek paraiškų sulaukė kvietimas Atrankai Nr. 1. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės finansininkė Jolita Alsienė valdybai ir projekto valdymo grupei pristatė veiklos rezultatų ataskaitą už 2016 m. Finansininkė detalizavo Šiaulių miesto vietos veiklos grupės išlaidas, gautas lėšas iš Šiaulių miesto savivaldybės.

[supsystic-gallery id=7 position=center]