Valdybos posėdis

Liepos 31 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis, kuriame susipažinta su nauja Šiaulių miesto savivaldybės deleguota nare Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktore Vaida Kalasevičiene.  Visų tarybos narių sprendimu Vaida Kalasevičienė išrinkta  Šiaulių miesto vietos veiklos grupės pirmininke, pavaduotojo pareigas ir toliau vykdys Šiaulių pramonininkų asociacijos vykdantysis direktorius Egidijus Anglickis.

Susitikimo metu projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) vadovė pristatė kvietimo atrankai Nr. 5 ir kvietimo atrankai Nr. 6 parengtus aprašus. Kvietimas atrankai Nr. 5 skirtas įgyvendinti Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ uždavinį „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas  gyventojams integruojantis į darbo rinką“. Kvietimu atrankai Nr. 5 siekiama įgyvendinti projektus, gerinančius neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje, užtikrinančius praktinių darbo įgūdžių įgijimą, organizuojančius ugdymą darbo vietoje; suteikiančius galimybę tikslinei grupei dalyvauti įvairiose integraciją skatinančiose veiklose, spręsti aktualias problemas, lanksčiai dirbti, mokytis ir tenkinti savo poreikius, sudarant sąlygas pagal poreikį gauti vaikų priežiūros paslaugas kelias valandas per dieną, po darbo valandų ar savaitgaliais.

Kvietimas atrankai Nr. 6 skirtas įgyvendinti Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ uždavinį „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“. Kvietimo tikslas – didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą. Valdybos nariai parengtus ir pristatytus aprašus patvirtino. Kvietimą atrankai Nr. 5 planuojama skelbti rugpjūčio 7 d., o kvietimą atrankai Nr. 6 planuojama skelbti rugsėjo 4 d.