Valdybos posėdis

 

Spalio 16 dieną Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai rinkosi į valdybos posėdį. Susitikime dalyvavo Šiaulių miesto VVG pirmininkas A. Jonuška, Šiaulių miesto savivaldybės  deleguota narė, Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktorė, V. Kalasevičienė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas” atstovė S. Sindriūnaitė.

Susitikimo metu Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) vadovė D. Armalienė pristatė kvietimo atrankai Nr. 7 aprašą. Susirinkusi valdyba vieningai patvirtino parengtą ir pristatytą kvietimo atrankai Nr. 7 aprašą. Šis aprašas skirtas ,,Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę“. Numatoma, kad šis patvirtintas aprašas bus skelbiamas spalio 19 dieną.