Valdybos posėdis

valdybos posėdis2018 m. kovo 6 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis, kuriame projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) vadovė, valdybos nariams, pristatė projektinius pasiūlymus pateiktus pagal kvietimo atrankai aprašą Nr. 4 ir kvietimo atrankai aprašą Nr. 7.

Kvietimas atrankai Nr. 4 skirtas sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai. Pagal šį aprašą pateiktas projektinis pasiūlymas numato, kad į projektą bus įtrauktos socialinę atskirtį patiriančios šeimos bei jų nariai. Visa tikslinė projekto grupė bus įtraukiama į bendras visuomenines veiklas, kurios užtikrins šeimų atskirties mažinimą bei sudarys sąlygas projekto tikslinei grupei tapti aktyviais bendruomenės nariais. Kvietimas atrankai Nr. 7 skirtas teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę. Organizacija pateikusi projektinį pasiūlymą pagal šį kvietimą numato, kad projekto veiklų metu skatins darbingo amžiaus pabėgėlius bei kitataučius ir jų šeimos narius, kurie dėl savo esamos situacijos patiria socialinę atskirtį, integraciją į bendruomenę ir vykdys atskirties prevenciją Pristatyti projektai valdybos narių patvirtinti ir siunčiami tolimesniam vertinimui.

Taip pat susitikime pristatyta 2017 m. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinė ataskaita bei detalizuotas Šiaulių miesto savivaldybės skirtų lėšų panaudojimas.