Valdybos posėdis

2017 gegužės 11 dieną įvyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis, kuriame projektų valdymo konsultantė Lina pristatė Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“ įgyvendinimui bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašą. Pristatytas ir detalizuotas aprašas kvietimui Atrankai Nr. 3 susirinkusios valdybos buvo patvirtintas.

Šis aprašas parengtas įgyvendinant projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ Nr. 08.6.1 ESF – T – 910 – 01 – 0020. Aprašas nustato reikalavimus bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektiniams pasiūlymams (toliau – Projektiniai pasiūlymai), finansavimo, teikimo ir vertinimo tvarką.