Valdybos ir projekto valdymo grupės susitikimas

2017 m. kovo 1 dieną vyko Šiaulių miesto Vietos veiklos grupės valdybos ir projekto valdymo grupės susitikimas, kurio metu projekto vadovė Diana Armalienė pristatė 2016 metų Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą. Vietos veiklos grupės finansininkė detalizavo Šiaulių miesto savivaldybės skirtų lėšų panaudojimą.

Taip pat buvo pateiktas kvietimo atrankai Nr. 1 Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį“ įgyvendinimui bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas ir projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai, jų vertinimo balai.

[supsystic-gallery id=4 position=center]

Valdyba išklausiusi pristatymo patvirtino parengtus dokumentus. Kvietimą atrankai Nr. 1 planuojama skelbti ne vėliau nei kovo 7 d. Paskelbus kvietimą kovo 14 dieną bus organizuojami mokymai projektinių pasiūlymų rengėjams.

Sekite informaciją!