Vietos veiklos grupės mokymai

2017 metų birželio 27 dieną vyko jau ketvirti Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo“ mokymai būsimiems projektinių pasiūlymų pareiškėjams. Tai paskelbto kvietimo atrankai Nr. 4 mokymai, kurio tikslas sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai.

Paskelbto kvietimo atrankai Nr. 4 mokymus vedė projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo“ vadovė Diana Armalienė. Susirinkusiems buvo pristatytas ir aptartas kvietimo aprašas. Svarbu, kad projektiniai pasiūlymai atitiktų Strategijos 1.1.1. veiksmą „Organizuoti ir teikti inovatyvias paslaugas (integruojančias, o ne specializuotas, sprendžiančias alkoholizmo ir psichotropinių medžiagų vartojimo problemas, gatvės darbas su jaunimu ir kt.) socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams (ypatingai signalinėms ir socialinės rizikos šeimoms), skatinančias jų integraciją ir įtraukti į visuomenės gyvenimą“.

Primename, kad kvietimo atrankai Nr. 4 paruoštas projektinis pasiūlymas turi būti pristatomas iki 2017 m. liepos 24 d. 15.00 val.  į Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinę, adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. Šiauliuose. Vėliau pateikti projektiniai pasiūlymai bus priimami ir užregistruojami, tačiau nevertinami.

Projektinių pasiūlymų rengėjai individualiai konsultuojami iki 2017 liepos 21 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 88, Šiauliai, darbo dienomis 9.30 – 11.30 val. (reikalinga išankstinė registracija).