2017-11-14    Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo pristatymas

2017 m. lapkričio 10 dieną Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ vadovė dalyvavo projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimų pristatyme, kuris vyko Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerijoje.  Ministerijos atstovai renginio dalyviams pristatė finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektą, aptarė pateiktas pastabas ir siūlymus.  Primename, kad Europos socialinio fondo agentūra yra sustabdžiusi pateiktų projektinių pasiūlymų paraiškų vertinimą pagal priemonę 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Atnaujinus vertinimą, visi projektinių pasiūlymų pareiškėjai apie tolimesnius numatomus veiksmus bus informuojami asmeniškai.

Sekite informaciją.


2017-11-09    Projektinių pasiūlymų pareiškėjų dėmesiui  

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 m. spalio 30 d. raštu Nr. 1D-5687 „Dėl būtinybės keisti priemonės 08.6.1-ESFA-V-911 ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą ir stabdyti paraiškų priėmimą, vertinimą“, Europos socialinio fondo agentūra stabdo pateiktų projektinių pasiūlymų paraiškų vertinimą pagal priemonę 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, kol neįsigalios Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimas.

Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 04 462.


2017-10-23    Vyko mokymai pareiškėjams   

2017 m. spalio 26 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ kvietimo atrankai Nr. 7 mokymai, kurių tikslas – užtikrinti kokybišką projektinių pasiūlymų parengimą pagal kvietimo atrankai Nr. 7 aprašo patvirtintus reikalavimus. Projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ vadovė Diana Armalienė mokymų metu pristatė kvietimo atrankai Nr. 7 aprašą, kurio tikslas  – teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę.

Skaityti daugiau


2017-10-23    Mokymai pareiškėjams   

Visi planuojantys teikti projektinius pasiūlymus kvietimo atrankai Nr. 7 kviečiami į mokymus, kurie vyks 2017 m. spalio 26 d. 14:30 – 16:30 val. Mokymai vyks adresu Vilniaus g. 100 . Mokymų metu projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) vadovė Diana Armalienė  pristatys pagrindinius kvietimo atrankai Nr. 7 reikalavimus, .

Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 04 462.


2017-10-23    Svarbi informacija!   

Informuojame, kad pasikeitė Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinės adresas. Visų laukiame nauju adresu Vilniaus g. 100, 76285 Šiauliai. Taip pat su mumis susisiekti galite el. p. vvgsiauliai@gmail.com ir telefonu +370 606 04 462.

 


2017-10-19    Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus atrankai Nr. 7!   

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį pasitelkiant savanorišką veiklą“ uždavinio „Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę“ įgyvendinimui.

Skaityti daugiau


2017-10-16   Valdybos posėdis

Spalio 16 dieną Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai rinkosi į valdybos posėdį. Susitikime dalyvavo Šiaulių miesto VVG pirmininkas A. Jonuška, Šiaulių miesto savivaldybės  deleguota narė, Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktorė, V. Kalasevičienė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas” atstovė S. Sindriūnaitė.

Skaityti daugiau


2017-10-16   Svečiuose – Akmenės miesto atstovai

Spalio 12 dieną Šiaulių miesto vietos veiklos grupėje viešėjo gausi Akmenės miesto delegacija. Akmenės miesto atstovai atvyko pasisemti žinių kaip teisingai pradėti įgyvendinti miesto strategiją bei suplanuoti Akmenės miesto vietos veiklos grupės veiklas.

Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ vadovė Diana Armalienė pasidalino projekto įgyvendinimo gerąja patirtimi, iškilusiais iššūkiais, aptarė strategijų administravimo ypatumus bei rizikas. Susitikime aptartos ir galimos bendradarbiavimo galimybės, siekiant užtikrinti vietos veiklos strategijų įgyvendinimo veiksmingumą, inovatyvių paslaugų teikimą Šiauliuose ir Akmenėje.


 2017-10-11   Diskusinio renginio akimirkos

Spalio 6 dieną Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ vadovė Diana Armalienė dalyvavo aktualių diskusijų renginyje ,,Ką daryti, kad mūsų projektai sukurtų kuo daugiau vertės?”. Renginys sudarytas iš keturių diskusinių etapų leido susirinkusiems surasti atsakymus kaip elgtis tam tikrose projektų etapuose, ką daryti, kad projektas pasiektų ar net viršytų numatytus lūkesčius. Diskusiniame renginyje buvo sudaryta galimybe pasidalinti patirtimi, įgyvendinant projektus, pasisemti naujų idėjų.
Šis renginys sukvietė Lietuvos miestų Vietos veiklos grupių atstovus, 8 veiksmų programos prioriteto ,,Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu“ projektų įgyvendintojus, ministerijų ir Europos socialinio fondo agentūros atstovus.


2017-09-15    Vyko mokymai pareiškėjams!

2017 rugsėjo 14 dieną Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“  vadovė Diana Armalienė kartu su projektinių pasiūlymų rengėjais, kurių projektiniai pasiūlymai LR Vidaus reikalų ministerijos įsakymu yra patvirtinti, dalyvavo informaciniame seminare Klaipėdoje. Seminaro metu Europos socialinio fondo agentūros atstovai aptarė paraiškų teikimo bendruosius reikalavimus, formos pildymo etapus, išlaidų tinkamumo reikalavimus. Europos socialinio fondo agentūros atstovai atsakė į visus susirinkusių pareiškėjų užduotus klausimus, informavo apie galiojančius fiksuotus įkainius.

Skaityti daugiau


2017-09-15    Vyko mokymai pareiškėjams!

2017 m. rugsėjo 13 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ kvietimo atrankai Nr. 6 mokymai, kurių tikslas – užtikrinti kokybišką projektinių pasiūlymų parengimą pagal kvietimo atrankai Nr. 6 aprašo reikalavimus.

Projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ vadovė Diana Armalienė mokymų metu pristatė kvietimo atrankai Nr. 6 aprašą, kurio tikslas  – didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą. Kvietimu atrankai Nr. 6 siekiama  sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai.

Skaityti daugiau


2017-09-12     Mokymai rugsėjo 13 dieną!

Pareiškėjai planuojantys teikti projektinius pasiūlymus kvietimo atrankai Nr. 6 kviečiami į mokymus, kurie vyks 2017 m. rugsėjo 13 d. 14:30 – 16:30 val. Mokymai vyks Vilniaus g. 88 (konferencijų salė). Mokymų metu projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) vadovė Diana Armalienė  pristatys pagrindinius kvietimo atrankai Nr. 6 aspektus.

Taip pat mokymuose kviečiame dalyvauti visus norinčius praplėsti savo veiklos ribas, norintiems būti partneriais ar ieškančių partnerių projektiniams pasiūlymams.

Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.