2017-08-08    Mokymai pareiškėjams!

Mokymai pareiškėjams2017 rugpjūčio 17 d. 14.30–16.30 val. Vilniaus g. 88 (konferencijų salėje)  vyks vietos plėtros projektinių pasiūlymų mokymai pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal kvietimą atrankai Nr. 5. Į mokymus rekomenduojame atsinešti nešiojamus/planšetinius kompiuterius, kadangi mokymo medžiaga įrašyta į atmintukus (USB).

Skaityti daugiau


2017-08-07     Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus atrankai Nr. 5!

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ uždavinio „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką“ įgyvendinimui. Kvietimo atrankai Nr. 5 tikslas – pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką.

Skaityti daugiau


 2017-08-01     Valdybos posėdis

Liepos 31 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis, kuriame susipažinta su nauja Šiaulių miesto savivaldybės deleguota nare Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktore Vaida Kalasevičiene.  Visų tarybos narių sprendimu Vaida Kalasevičienė išrinkta  Šiaulių miesto vietos veiklos grupės pirmininke, pavaduotojo pareigas ir toliau vykdys Šiaulių pramonininkų asociacijos vykdantysis direktorius Egidijus Anglickis.

Skaityti daugiau


2017-07-19     Pareiškėjų dėmesiui!

Primename, kad projektiniai pasiūlymai kvietimo atrankai Nr. 4  teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 24 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Projektinių pasiūlymų rengėjai individualiai konsultuojami iki 2017 liepos 21 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 88, Šiauliai, darbo dienomis 9.30 – 11.30 val. (reikalinga išankstinė registracija).


2017-07-03     Pareiškėjų dėmesiui!

Paskelbto kvietimo atrankai Nr. 4 vertinimo ir atrankos apraše rasta neesminių neatitikimų. Prašome visų vadovautis patikslintu kvietimo atrankai Nr. 4 vertinimo ir atrankos aprašu. Paskelbto kvietimo atrankai Nr. 4 tikslas sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai. 

Skaityti daugiau


2017-06-22     Vyko mokymai pareiškėjams!

2017 metų birželio 27 dieną vyko jau ketvirti Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo“ mokymai būsimiems projektinių pasiūlymų pareiškėjams. Tai paskelbto kvietimo atrankai Nr. 4 mokymai, kurio tikslas sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai.

Skaityti daugiau


2017-06-22     Primename apie mokymus!

2017 birželio 26 d. 14.30–16.30 val. Vilniaus g. 88 (konferencijų salėje)  vyks mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal kvietimą atrankai Nr. 4. Į mokymus rekomenduojame atsinešti nešiojamus/planšetinius kompiuterius, kadangi mokymo medžiaga įrašyta į atmintukus (USB).

Skaityti daugiau


2017-06-20      Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus atrankai Nr. 4!

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai“  įgyvendinimui.

Kvietimas atrankai Nr. 4

Skaityti daugiau


2017-06-16    Veiklų pristatymas Šiaulių miesto verslo tarybai

Šiaulių miesto verslo tarybos posėdyje Šiaulių  miesto vietos veiklos grupės pirmininkas Alfredas Jonuška susirinkusius supažindino su asociacijos veikla, tikslais bei uždaviniais. Įgyvendinamo projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ vadovė Diana Armalienė detalizavo ir apibendrino jau atliktus darbus. Susirinkusieji verslo tarybos nariai supažindinti su paskelbtais ir dar planuojamais skelbti projektinių pasiūlymų kvietimais atrankai. Taip pat pristatyti keturi kriterijus atitinkantys ir inovatyvias idėjas bei paslaugas siūlantys projektiniai pasiūlymai, kurie ekspertų atrinkti ir Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos patvirtinti kaip galimi įgyvendinti. Atrinkti projektiniai pasiūlymai 2017 birželio 8 d. išsiųsti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai galutiniam vertinimui.

Skaityti daugiau


2017-06-15     Atrinkti projektiniai pasiūlymai

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) įvertino ir atrinko projektinius pasiūlymus pagal pateiktus kvietimus atrankai Nr. 1 ir Nr. 2. Projektiniais pasiūlymais siekiama įgyvendinti strategijos tikslo ,,Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“  uždavinius ,,Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį“ ir ,,Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą“. Atrinkti projektiniai pasiūlymai 2017 birželio 8 d. išsiųsti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai galutiniam vertinimui.

Skaityti daugiau


2017-06-06     Valdybos posėdis

Birželio 2 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) vadovė Diana Armalienė valdybos nariams pristatė visas atrinktas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinių pasiūlymų idėjas, aptarė pasiūlymų inovatyvumą Šiaulių miesto ir regiono mastu. Atrinktų projektinių pasiūlymų sąrašas sudarytas atsižvelgiant į Šiaulių miesto vietos veiklos grupės vertintojų  bei eksperto vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją. Visi atrinkti projektiniai pasiūlymai, susirinkusios valdybos, buvo patvirtinti.

Skaityti daugiau