2017-09-12     Patvirtinti projektai

Skelbiame patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašą.

Įsakymas dėl Šiaulių vietos plėtros patvirtintų projektų sąrašo.


2017-09-07     Kviečiame į mokymus!

Pareiškėjai planuojantys teikti projektinius pasiūlymus kvietimo atrankai Nr. 6 kviečiami į mokymus, kurie vyks 2017 m. rugsėjo 13 d. 14:30 – 16:30 val. Mokymai vyks Vilniaus g. 88 (konferencijų salė). Mokymų metu projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) vadovė Diana Armalienė  pristatys pagrindinius kvietimo atrankai Nr. 6 aspektus.  

Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.


2017-09-04    Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus atrankai Nr. 6!

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimui.

Skaityti daugiau


2017-08-28     Individualios konsultacijos

Primename, kad pareiškėjai, rengiantys projektinius pasiūlymus kvietimo atrankai Nr. 5, individualiai konsultuojami iki 2017 rugsėjo 15 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 88, Šiauliai, darbo dienomis 9.30 – 11.30 val.

Į konsultacijas prašome registruotis el. p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.


2017-08-18    Vyko mokymai pareiškėjams!

2017 m. rugpjūčio 17 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ kvietimo atrankai Nr. 5 mokymai, kurių tikslas – užtikrinti kokybišką projektinių pasiūlymų parengimą pagal kvietimo atrankai Nr. 5 reikalavimus.

Skaityti daugiau


2017-08-08    Mokymai pareiškėjams!

Mokymai pareiškėjams2017 rugpjūčio 17 d. 14.30–16.30 val. Vilniaus g. 88 (konferencijų salėje)  vyks vietos plėtros projektinių pasiūlymų mokymai pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal kvietimą atrankai Nr. 5. Į mokymus rekomenduojame atsinešti nešiojamus/planšetinius kompiuterius, kadangi mokymo medžiaga įrašyta į atmintukus (USB).

Skaityti daugiau


2017-08-07     Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus atrankai Nr. 5!

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ uždavinio „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką“ įgyvendinimui. Kvietimo atrankai Nr. 5 tikslas – pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką.

Skaityti daugiau


 2017-08-01     Valdybos posėdis

Liepos 31 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis, kuriame susipažinta su nauja Šiaulių miesto savivaldybės deleguota nare Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktore Vaida Kalasevičiene.  Visų tarybos narių sprendimu Vaida Kalasevičienė išrinkta  Šiaulių miesto vietos veiklos grupės pirmininke, pavaduotojo pareigas ir toliau vykdys Šiaulių pramonininkų asociacijos vykdantysis direktorius Egidijus Anglickis.

Skaityti daugiau


2017-07-19     Pareiškėjų dėmesiui!

Primename, kad projektiniai pasiūlymai kvietimo atrankai Nr. 4  teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 24 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Projektinių pasiūlymų rengėjai individualiai konsultuojami iki 2017 liepos 21 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 88, Šiauliai, darbo dienomis 9.30 – 11.30 val. (reikalinga išankstinė registracija).


2017-07-03     Pareiškėjų dėmesiui!

Paskelbto kvietimo atrankai Nr. 4 vertinimo ir atrankos apraše rasta neesminių neatitikimų. Prašome visų vadovautis patikslintu kvietimo atrankai Nr. 4 vertinimo ir atrankos aprašu. Paskelbto kvietimo atrankai Nr. 4 tikslas sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai. 

Skaityti daugiau


2017-06-22     Vyko mokymai pareiškėjams!

2017 metų birželio 27 dieną vyko jau ketvirti Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ mokymai būsimiems projektinių pasiūlymų pareiškėjams. Tai paskelbto kvietimo atrankai Nr. 4 mokymai, kurio tikslas sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai.

Skaityti daugiau


2017-06-22     Primename apie mokymus!

2017 birželio 26 d. 14.30–16.30 val. Vilniaus g. 88 (konferencijų salėje)  vyks mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal kvietimą atrankai Nr. 4. Į mokymus rekomenduojame atsinešti nešiojamus/planšetinius kompiuterius, kadangi mokymo medžiaga įrašyta į atmintukus (USB).

Skaityti daugiau