2017-03-17   Svarbi informacija!

Primename, kad Šiaulių VVG yra paskelbusi bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo ,,Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio ,,Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį“ įgyvendinimui.

Skaityti daugiau


2017-03-17   Vyko mokymai projektinių pasiūlymų rengėjams

2017 m. kovo 14 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ paskelbto kvietimo atrankai Nr. 1 mokymai. Kvietimas, kurio tikslas ,,Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį“ paskelbtas š. m. kovo 7 dieną. Šiuo kvietimu siekiama užtikrinti pagalbos namuose ir priežiūros paslaugų teikimą, siekiant sugrąžinti darbingus gyventojus, prižiūrinčius/slaugančius savo artimuosius į darbo rinką ir/ar visuomeninį gyvenimą.

Skaityti daugiau


2017-03-07   Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus atrankai!

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (asociacija) įgyvendindama projektą ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo ,,Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą” uždavinio ,,Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį” įgyvendinimui.

Kvietimas atrankai Nr 1

Skaityti daugiau


2017-03-01   Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinė ataskaita 

2017 m. kovo 1 d. Šiaulių miesto vietos plėtros grupės valdyba patvirtino Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą (2016 m.)

Susipažinti su Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metine ataskaita (2016 m.) galite  čia.

 


2017-03-01   Šiaulių miesto VVG strategijos įgyvendinimui administruoti procedūros

2017 m. kovo 1 d. Šiaulių miesto vietos plėtros grupės valdyba patvirtino ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti procedūros”. 

Susipažinti su Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo procedūromis galite čia.

 


2017-03-01   Valdybos ir projekto valdymo grupės susitikimas

2017 m. kovo 1 dieną vyko Šiaulių miesto Vietos veiklos grupės valdybos ir projekto valdymo grupės susitikimas, kurio metu projekto vadovė Diana Armalienė pristatė 2016 metų Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą. Vietos veiklos grupės finansininkė detalizavo Šiaulių miesto savivaldybės skirtų lėšų panaudojimą. 

Skaityti daugiau


2017-02-27  Šiaulių miesto VVG susitikimas

Vasario 27 dieną vyko Šiaulių miesto VVG susitikimas. Susitikime dalyvavo VVG pirmininkas Alfredas Jonuška, projekto vadovė Diana Armalienė, projektų valdymo konsultantai ir projekto ekspertai.

Skaityti daugiau

 


2017-01-30  Informacija projektinių pasiūlymų rengėjams

Svarbi informacija! 2017 m. pirmąjį ketvirtį planuojama skelbti projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo ,,Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą” uždavinio ,,Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį” įgyvendinimui.

Skaityti daugiau


2016-12-20  Projekto sutarties pasirašymas

2016 m. gruodžio 19 d. pasirašyta  projekto sutartis. Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Audronės Ališauskienės ir Šiaulių miesto vietos veiklos grupė, atstovaujama pirmininko Alfredo Jonuškos, pasirašė projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ sutartį, projekto kodas  Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020.

Skaityti daugiau


2016-12-19   Kviečiame į susitikimą su Šiaulių VVG atstovais

2016 metais gruodžio 22 dieną 16 valandą  planuojamas susitikimas su  Šiaulių miesto Vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas”  vadove Diana Armaliene.  Organizuojamame susitikime planuojama pristatyti Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planą. Dalyvaujantys bus supažindinti su finansavimo galimybėmis kuriant inovatyvias paslaugas bendruomenės socialinės integracijos didinimui. Aptarti numatyti veiksmai įsidarbinimo galimybių gerinimui bei gyventojų verslumo skatinimui.

Skaityti daugiau


2016-11-28  Konferencija ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” Vilniuje

2016 m. lapkričio 25 dieną Socialinių mokslų kolegijoje Vidaus reikalų ministerija organizavo konferenciją ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas “. Konferencijos tikslas – suteikti naujų idėjų sėkmingam vietos plėtros strategijų įgyvendinimui.

Skaityti daugiau

 


2016-11-25   Šiaulių VVG konferencija bendruomenės nariams

2016 metais kovo 24 dieną vyko pirmoji vieša Šiaulių miesto vietos veiklos grupės konferencija ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas – naujas požiūris į paslaugų teikimą Šiaulių mieste“. Ši Šiaulių VVG konferencija buvo atvira visiems Šiaulių miesto gyventojams ir miesto svečiams. Konferencija vyko verslo ir pasiekimų parodos metu ,,Šiauliai 2016“ Šiaulių arenoje adresu J. Jablonskio g. 16, Šiauliai.

Skaityti daugiau