Apie VVG

2015 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota asociacija Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (toliau – Šiaulių miesto VVG)

 
Šiaulių miesto vietos veiklos grupės tikslai:
  • Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes;
  • Didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius;
  • Skatinti Šiaulių miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas.
 
Šiaulių miesto vietos veiklos grupės steigėjai:
  • Šiaulių miesto savivaldybė;
  • Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai;
  • Šiaulių pramonininkų asociacija;
  • Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija ,,Apskritasis stalas“.

 

Šiaulių miesto VVG įstatai

Šiaulių miesto VVG teritorijos žemėlapis
Šiaulių vietos veiklos grupė veiklas vykdo Šiaulių miesto teritorijoje.