Šiaulių miesto vietos plėtros strategija (toliau – Strategija)

Šiaulių miesto VVG 2016 m. parengė Šiaulių miesto vietos veiklos grupės strategiją, kuria siekiama pagerinti įsidarbinimo galimybes ir padidinti vietos bendruomenės socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Pateiktoje strategijoje yra pateikta visapusiška Šiaulių miesto analizė.

Šiaulių miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija (2016–2022 m.)

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento gautu pritarimu keisti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją (2020-04-23 Nr. 1D-2067) atlikome vietos plėtros strategijos pakeitimus.

Šiaulių miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija (2020 m. redakcija)

Šiaulių miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija (2021 m. redakcija)

________________________________________________________________________________________________________________

Strategijos įgyvendinimo ataskaitos