Svarbiausios Šiaulių m. VVG naujienos


2019-09-26  GEROJI PATIRTIS

Šių metų rugsėjo  26 dieną,  Šiaulių miesto Vietos veiklos grupė sulaukė svečių iš Naujosios Akmenės.  Šiaulių miesto Vietos veiklos grupės projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė dalijosi gerąja patirtimi  su Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės atstovais – valdybos nariu Vaidu Beišiniu ir projekto veiklų koordinatore Alina Jokūbauskiene. Susitikimo metu aptarti iššūkiai ir sėkmės įgyvendinant projektą. Džiaugiamės, kad Šiaulių miesto VVG yra gerasis pavyzdys ir kitoms VVG.


2019-09-05  ĮAMŽINK ŠIAULIUS !

Šiauliai – miestas, kuriame gera gyventi. Kviečiame visus, mėgstančius fotografuoti, dalintis Šiaulių miesto vaizdais, kuriuose atsiskleidžia miesto unikalumas, grožis ir spindesys. Tai puiki proga į mylimą miestą pažvelgti kitu kampu ir savo fotografijomis pasidalinti su visa Šiaulių miesto visuomene! Atsiųstas fotografijas talpinsime Šiaulių miesto vietos veiklos grupės internetiniame tinklapyje. Būkite matomi ir savo fotografijas siųskite el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com.


2019-08-14  PIRMOJI PROJEKTO „GYVENU LT“ LAIDA

Šių metų rugpjūčio 12 d., Šiaulių televizija transliavo pirmąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.  Projekto „Gyvenu LT“ tikslas – palengvinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto metu  9 TV laidos, skirtos pristatyti sėkmingas pabėgėlių ir kitataučių bei jų šeimos narių integracijos į visuomenę ir darbo rinką istorijas.

Kviečiame žiūrėti pirmąją projekto „Gyvenu LT“ laidą.


2019-08-05   PROJEKTO „GYVENU LT“ SOCIALINIO TINKLO FACEBOOK PASKYRA

Projektas „Gyvenu LT“ kviečia draugauti socialiniame tinkle Facebook ! Ten rasite projekto „Gyvenu LT“  naujienas ir informaciją apie vykdomą veiklą. Sekite projektą socialinio tinklo paskyroje: https://www.facebook.com/ProjektasGyvenuLT

Projektu siekiama palengvinti darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką. Projekto veiklos apims aktualias temas kaip: Lietuvos kultūros pažinimas per tautinį šokį, informavimas ir tarpininkavimas gaunant socialines paslaugas, profesinės karjeros planavimas, savanorystė.


2019-07-17  ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ TELEVIZIJOJE

Šių metų liepos 17 d., Šiaulių televizija transliavo specialų reportažą. Reportaže, Šiaulių apskrities gyventojams, pristatoma Šiaulių miesto vietos veiklos grupės veikla,  pristatomi projektai kurių realizuojamos inovatyvios idėjos skatina Šiaulių miesto gyventojus, įvairių sričių specialistus susiburti sprendžiant socialinius iššūkius, bendruomenių narių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

 


2019-07-05   PROJEKTO „ĮSIGALINK ir SIEK“ SOCIALINIO TINKLO FACEBOOK PASKYRA

Projektas „ĮSIGALINK ir SIEK“ kviečia draugauti socialiniame tinkle Facebook ! Ten rasite projekto „ĮSIGALINK ir SIEK“  naujienas ir informaciją apie vykdomą veiklą. Sekite projektą socialinio tinklo paskyroje:  https://www.facebook.com/%C5%A0iauli%C5%B3-miesto-jaunimo-grup%C4%97-%C4%AEsigalink-ir-Siek-346260542718646/?epa=SEARCH_BOX

Projektu „ĮSIGAINK ir SIEK“ siekiama spręsti tikslinių grupių asmenų (jaunų bedarbių ir jaunų ekonomiškai neaktyvių asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa) sociokultūrinės ir darbinės integracijos problemas taikant socialinio, psichologinio ir ugdomojo poveikio įgalinimo metodus. Projektas siejamas su Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslu „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“.


2019-07-01   INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintas priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo esminis keitimas.

Su pakeistu dokumentu galite susipažinti čia.


2019-06-04   PROJEKTO „ MIESTO ATELJĖ“ DIRBTUVĖS

2019 m.  birželio 27   d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė ir veiklų organizatorė Rugilė Strikoriūtė  lankėsi projekto „Miesto ateljė“ dirbtuvėse. „Miesto ateljė“  – tai inovatyvus projektas – Šiaulių miesto pėsčiųjų bulvare įkurta erdvė, kurioje sudaromos sąlygos socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir tarpusavyje, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį bei sėkmingai integruotis į darbo rinką. Socialinė kompetencija yra grindžiama asmens žiniomis, įgūdžiais ir gebėjimais. Projekto veiklos – Socialinė siuvykla, Atvira dirbtuvė, Įgūdžių atiduotuvė ir Idėjų palėpė – ugdo ir palaiko socialinę atskirtį patiriančių žmonių kasdieninio gyvenimo ir darbinius įgūdžius. Projekte dalyvauja jau antroji projekto dalyvių grupė. Projekto dalyvės dalinosi pastebėjimas, išgyvenimais, jausmais, projekto metu.  Džiaugiamės, kad projektai nelieka nepastebėti ! Šiaulių televizijos parengtame reportaže galite išvysti projekto „Miesto ateljė“ užkulisius. Mintimis  dalijasi projekto dalyvės, Šiaulių miesto VVG projekto vadovė Diana Armalienė, partneriai…

Projektas bus vykdomas iki 2022 m. birželio mėn.

Daugiau apie projektą: https://nrda.lt/miesto-atelje-2/


2019-06-04   PROJEKTO „ KELIO ŽVAIGŽDĖ“ DIENOS STOVYKLA

2019 m. birželio 4  d., Šiaulių miesto VVG Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė ir komunikacijos specialistė Rugilė Strikoriūtė dalyvavo projekto „Kelio žvaigždė“ dienos stovykloje. Vienos dienos stovykla-renginys skirtas pasitelkiant augintinius gerinti pensinio amžiaus asmenų psichologinę savijautą, vystyti sociokultūrines paslaugas per emocinį santykį su gyvūnais bei skatinti pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą.
Stovyklos- renginio metu bendravome su projekto „Kelio žvaigždė“ dalyviais, žaidėme kartu su VšĮ „Letenėlė“ globotiniais. Pensinio amžiaus žmonės supažindinti su gyvūnais, VšĮ „Letenėlė“ veikla, pristatoma augintinių priežiūra, organizuojami žaidimai. Stovyklos metu nuotaiką kūrė jaunieji akordeonistai iš Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos.

Akimirkas iš stovyklos galite pamatyti ir video reportaže: https://www.facebook.com/271035777008423/videos/460506871365779/?eid=ARDPK4kib12n8cDO9HkVFp5ftMwTVjA2k7LaclC_tIBmildWGH3YpyYlzJyB7C6gn4qBEKSWSdGkNPyr

This slideshow requires JavaScript.


2019-06-03  PROJEKTAS „PAGALBOS TEIKIMAS ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS, PRIŽIŪRINTIEMS SAVO ŠEIMOS NARIUS (NEĮGALIUOSIUS)“

Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras (toliau- ŠPPS centras) teikia paliatyvią pagalbą sunkiai sergantiems Šiaulių miesto ir aplinkinių rajonų gyventojams ir jų artimiesiems, siekiant palengvinti ligonių fizines kančias, spręsti psichologines ir socialines problemas, padėti ligonio šeimai netekties laikotarpiu, teikti dvasinę pagalbą. Atsižvelgiant į Šiaulių miesto demografinę situaciją, stebint gyventojų senėjimo tendencijas bei gyventojų, sergančių sunkiomis, nepagydomomis ligomis, kuriems reikalinga paliatyvi pagalba, skaičiaus didėjimą, ŠPPS centras kartu su partneriais pasiryžo įgyvendinti socialinę visuomenės atskirtį mažinantį projektą „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems  savo šeimos narius (neįgaliuosius)“. Projekto metu gerinamas projekto dalyvių, šeimų narių namų aplinkos emocinis mikroklimatas, mažinama socialinė ir ekonominė  atskirtis, suteikiant psichosocialinę, užimtumo terapiją ir kitą reikalingą pagalbą.


2019-05-30  INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija inicijavo priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo esminį keitimą.

Atsižvelgiant į šią aplinkybę, iki kol bus patvirtinti kvietimo dokumentų pakeitimai, stabdomas paraiškų priėmimas pagal šią priemonę.

Jeigu pareiškėjas įvertina, kad planuojami dokumentų pakeitimai neturės įtakos paraiškos vertinimui, paraišką jis gali teikti. Atkreipiame dėmesį, kad priėmus paraišką, tačiau įvertinus, kad minėti pakeitimai vis dėlto turi įtakos vertinimui, paraiškos vertinimas bus sustabdytas.


2019-05-22  INFORMACIJA

Informuojame, kad Vidaus reikalų ministerija parengė vidaus reikalų ministro įsakymų projektus (toliau – įsakymų projektai) dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“  projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų ES fondo investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ ir Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (įsakymo projektas pridedamas). Siekiant abipusio bendradarbiavimo derinant teisės aktų projektus, VVG savo pasiūlymus ar pastabas dėl šių teikiamų įsakymo projektų teiks iki 2019 m. gegužės 31 d.

Keitimo įsakymo projektas_2019-05-14


2019-05-14   ĮVYKO MOKYMAI VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PROJEKTŲ  VYKDYTOJAMS 

2019 m. gegužės 13 dieną vyko mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų ir partnerių atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą. Mokymų metu projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė pristatė projektų stebėsenos tvarką, ESFA pastebėjimus vertinant projektus ir kitą su administravimu susijusią informaciją. Mokymuose dalyvavo Šiaulių m. savivaldybės administracijos atstovai, kurie supažindino su bendrafinansavimo dokumentais ir kt.

Projektų vykdytojai individualiai konsultuojami Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje adresu Vilniaus g. 100, Šiauliai. Laikas derinamas individualiai telefonu +370 606 04 462 arba el.p. vvgsiauiai@gmail.com

This slideshow requires JavaScript.


2019-04-23  MOKYMAI VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PROJEKTŲ  VYKDYTOJAMS

2019 m. gegužės 13 d. 15.00–17.00 val. Vilniaus g. 100  vyks mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą.

Mokymuose dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės atstovai. Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Esant poreikiui, mokymuose vykdomas vertimas į lietuvių gestų kalbą. Apie poreikį prašome informuoti registruojantis.

Projektų vykdytojai individualiai konsultuojami Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 100, Šiauliai, darbo dienomis (reikalinga išankstinė registracija dėl laiko suderinimo).


2019-04-02  VVG NARIŲ IR VALDYBOS POSĖDIS
Kovo  28 dieną Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdyba ir nariai rinkosi į posėdį. Susitikime dalyvavo Šiaulių miesto VVG pirmininkas A. Jonuška, Šiaulių pramoninkų asociacijos direktorius Eugenijus Lukas, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas” atstovas Justinas Linksmutis Samuolis.

Susitikimo metu Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) finansininkė  J. Alsienė pristatė metinę veiklos ataskaitą,  projekto vadovė D. Armalienė pristatė Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą, vyko vietos plėtros projektų sąrašo Nr.1/4 tvirtinimas, aptarti kiti einamieji klausimai.

Susitikimų protokolus galite rasti čia:

Valdybos posėdžio protokolas

Narių susirinkimo protokolas

This slideshow requires JavaScript.


2019-03-28  SUSIPAŽINIMO VIZITAS

Kovo 28 d., Nacionalinėje regionų plėtros agentūroje vyko Europos socialinio fondo agentūros atstovės Margaritos Januškevič vizitas  dėl projekto „Gyvenu LT“  administravimo, kuriame dalyvavo ir Šiaulių miesto VVG  projektų vadovė Diana Armalienė.  Susitikimo metu aptarti įsipareigojimai bei atsakomybių sritys, aptarta projekto eiga ir etapai.


2019-03-27  DARBINIS ALJANSAS

2019 m. kovo 27 d., Pakruojyje vyko susitikimas su Pakruojo VVG  „Darbinis aljansas: VVG patirtis ir iššūkiai“. Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė, veiklų organizatorė Rugilė Strikoriūtė kartu su projekto „Miesto ateljė“ dalyve Judita Stulpinaitė dalijosi gerąja projektų įgyvendinimo patirtimi. Renginio metu atvirai dalintasi informacija, dalytasi įžvalgomis, vertintos stiprybės ir galimybės įgyvendinat miesto VPS. Susitikimas nepraėjo ir be diskusijų. Apatrta kaip didinti vietos bendruomenių socialinę integraciją, gerinti jų įsidarbinimo galimybes, išnaudojant verslo ir vietos valdžios ryšius.

Projekto „Miesto ateljė“ dalyvė Judita, dalijosi gerąja patirtimi,  nuotaikingai ir interaktyviai pristatė projekto metu įgytas žinias ir patirtis.

This slideshow requires JavaScript.2019-03-25  LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS  REIKALŲ MINISTERIJOS INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas (toliau – Departamentas), įvertinęs susidariusią situaciją dėl pabėgėlių klausimo įgyvendinant vietos plėtros strategijas (toliau – VPS) ir atsižvelgdamas į tai, jog 33 VPS iš 39 atrinktų finansuoti, yra skirtos ir pabėgėlių socialinei integracijai. Reaguodamas į atskirų vietos veiklos grupių (toliau – VVG) iškeltas problemas (VVG neturi informacijos apie tai, ar strategijos įgyvendinimo teritorijoje gyvena pabėgėlių ir pan.), departamentas pateikė atsakymus.

Daugiau informacijos:
Dėl pabėgėlių klausimo įgyvendinant VPS
Atsakymas į VVG pastabas


2019-03-18  ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS POSĖDIS

2019 m. kovo 28 d. 10 val. (Vilniaus g. 100) vyks Šiaulių m. VVG valdybos posėdis.
Darbotvarkė: 
1. 2018 m. Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimas.
2. 2018 m. Šiaulių m. VVG veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. Vietos plėtros projektų sąrašo Nr. 1/4 tvirtinimas.
4. Šiaulių m. vietos plėtros strategijos keitimo 2019 m. svarstymas.

5. Kiti einamieji klausimai.


2019-03-06  PROJEKTO „GYVENU LT“ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Nacionalinėje regionų plėtros agentūroje įvyko pirmasis projekto „Gyvenu LT“  partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo ir Šiaulių miesto VVG  projektų vadovė Diana Armalienė. Projektu siekiama palengvinti darbingų pabėgėlių ir kitataučių integraciją į bendruomenę ir darbo rinką.

Kaip visuomenė priima kitataučius ir pabėgėlius? Su kokiais sunkumais susiduria kitataučiai? Kas svarbiausia integruojant kitataučius? Šiuos ir kitus klausimus aptarinėjo „Gyvenu LT“ partneriai iš Socialinės Integracijos Centras, Šiaulių televizija ir Liaudiškų šokių kolektyvas „Vajaunas“. Susitikimo metu partneriai aptarė savo įsipareigojimus bei atsakomybių sritis.

 


2019-02-20   VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ ATRANKOS PLANAS 2019 M.

2019 m. spalio 1 d. Šiaulių m. VVG planuoja skelbti papildomą kvietimą bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų atrankai Šiaulių m. vietos plėtros strategijos – TIKSLO Nr. 1. Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą, UŽDAVINIO Nr. 1.3. Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę – įgyvendinimui.

Taisykliu+1+priedas_Siauliu VVG_planas_2019


2019-02- 15   MENO TERAPIJA SU MOLIU

Projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“, dalyvės išbandė molio lipdymo terapiją ir kartu su Šiaulių universiteto Botanikos sodo specialistu Karoliu Grušu kūrė nenumaldomai artėjančios šventės – UŽGAVĖNĖS, kaukes.

Projektas „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ trumai vadinamas „Atokvėpiu“. Projektas dalyvėms leidžia dalintis patirtimi ir bent trumpam pabėgti nuo problemų bei atsikvėpti kūryboje

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės ir VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro.

This slideshow requires JavaScript.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-02- 15  VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS MIESTUOSE

Šių metų vasario 13 dieną, Šiaulių m. VVG projekto vadovė Diana Armalienė dalyvavo Panevėžyje vykusiame renginyje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas miestuose“. Kartu su VšĮ Europos socialinio fondo agentūros atstovėmis, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento atstovėmis ir kitai renginio dalyviais buvo aptartos Vietos veiklos grupių pareigos ir teisės, projektų paraiškų atranka ir finansavimas bei dalintasi patirtimi.

Sekite informaciją apie dokumentų pasikeitimus.


2019-02- 08  ATOKVĖPIS KŪRYBOJE: MENO TERAPIJA SU GĖLĖMIS

Projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ dalyvės kūryboje atrado nusiraminimą ir poilsį. Tradiciškai kiekvieną savaitę vykdomos Meno terapijos. 

Dėkojame mūsų savanorei Viktorijai Mališauskaitei už paskaitas, kurių metu išmokome kurti dekoratyvines gėles namų ir švenčių interjerui.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras“. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro, ir privačiomis lėšomis.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-02-04    GONGAI SVEIKATAI

VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras“ skatina gyventojus kovoti su vėžiu – aktyviai, sveikai, įdomiai. Šiais metais kovai pasirinkta Gongų muzikos vibracija. Kaip vienas iš terapijos būdų puikiai tiko projekto  „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems  savo šeimos narius (ligonius)“ dalyviams. 

Dėkojame Sielos harmonijos vadovei Svetlanai už susitikimą.

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro, ir privačiomis lėšomis.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-02-04    MAISTO TERAPIJA

Vasario 4 dieną prasidėjo maisto terapijos ciklas. Vasario 4 diena – duonos diena, kurios proga dalyviai kartu su Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus jaunimu bei specialistais minkė, kepė ir dailino duoną. Svaiginantis duonas kvapas ir skonis, išbandytos net trys duonos rūšys, sužinota daug informacijos apie jos gerąsias savybes.
Dėkojame partneriams už draugystė ir žinias.
Projektą įgyvendina VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras“. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro ir privačiomis lėšomis.

This slideshow requires JavaScript.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-02-01     SKAITYMO TERAPIJA

Projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ trumpiau vadinamas „Atokvėpiu“ ieškojo atokvėpio knygose. Vasario pradžioje įvyko smagus susitikimas su knygos autore Nijole Koskiene, kuri pristatė savo  knygą „Špylkos ir šlepetės“. Išskirtinis, šiltas pokalbis su arbata apie istorijas ir kaip jos gimė.Susitikimo metu dalyvės atrado dalelę savęs knygoje, išsiskirstėme su šypsenomis  ir knygomis rankose, pasižadėjusios sau pradėti viską nuo šiandien ir perskaityti po puslapį kas vakarą.Dėkojame autorei Nijolei Koskienei už jaukų vakarą.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras“. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro ir privačiomis lėšomis.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-01-26    ŽIRGŲ IR GAMTOS TERAPIJA

Atokvėpio minutės su projekto dalyviais Kurtuvėnuose yra likimo dovana visiems. Projektas suteikia žmonėms galimybę išbandyti naujus ir prisiminti senus potyrius. Dalyvių dienos planas įvykdytas: angelai ant sniego padaryti, žirgai aplankyti, katinai paglostyti, gerų emocijų sukaupta.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras“. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro ir privačiomis lėšomis.

This slideshow requires JavaScript.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-01-18   ATOKVĖPIS SPALVOSE

Vienas pirmųjų spalvotų susitikimų su projekto dalyviais ramybės ir spalvų apsuptyje. Susitikimas skirtas pajausti šiandieną ir rytojų, stabtelėti akimirkoje. Dėkojame dalyvėms už bendrumą.

Atsižvelgiant į Šiaulių miesto demografinę situaciją, stebint gyventojų senėjimo tendencijas bei gyventojų, sergančių sunkiomis, nepagydomomis ligomis, kuriems reikalinga paliatyvi pagalba, skaičiaus didėjimą, ŠPPS centras kartu su partneriais pasiryžo įgyvendinti socialinę visuomenės atskirtį mažinantį projektą „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“.

Projektą įgyvendina VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras“. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų, LR valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugo centro ir privačiomis lėšomis.

Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas iki 2022 m.


2019-01-14    PROJEKTO „KELIO ŽVAIGŽDĖ“ ĮGYVENDINIMAS  

2019 m. sausio 11 d. įvyko pirmas šiais metais Všį MTD „ARASAI“ bendruomenės inicijuoto vietos plėtros projekto „Kelio žvaigždė“ susitikimas su tikslinės grupės nariais – pensijinio amžiaus žmonėmis, kurie dalyvaudami mokymuose ruošiasi savanorystei „Atvira bendrystė“. Užsiėmimas „Gyvenimo prasmė – nuolatinė tarnystė“ buvo pirmas iš pasakų analizės mokymų ciklo, kuriame visi susirinkusieji analizavo pasakų herojus, jų būdą bei savybes. Aiškinosi pasirinktų veikėjų teikiamą gėrį ar blogį aplinkiniams. Ieškojo analogų artimoje aplinkoje. Vaizdinės raiškos priemonės buvo gaminamos iš storo popieriaus juostų.


2018-12-04    ŠIAULIEČIAI ŠIAULIAMS  

2018 m. lapkričio 30 d. Verslo ir pasiekimų parodos metu vyko konferencija ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: iššūkiai šiandien ir rytoj“. Konferencijoje buvo pristatomi šiauliečių inovatyvūs projektai, kuriais siekiama spręsti socialinius iššūkius Šiauliuose. Kiekvienas projektas įdomus ir turi savo auditoriją – šeimas, būsimus savanorius, neįgaliuosius, senjorus, jaunimą ir kt. Smagu jog šiandien galima pasidžiaugti startavusiais projektais, dalyvių šiltais atsiliepimais apie veiklų reikalingumą.

Projektai:
„Senjorų agapė“
„Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“
„Kelio žvaigždė“
„Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas“
„Kitas aš“
„Miesto ateljė“
„ĮSIGALINK ir SIEK“
„Šeimos LOGOritmas“
„Gyvenu LT“

Konferencijos akimirkos:

This slideshow requires JavaScript.

 


2018-11-16    PRASMINGA SAVANORYSTĖ. Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras KVIEČIA SAVANORIAUTI! 

Norite įgyti naudingos patirties bendraujant, prižiūrint ligonius, esate pilnametis, norite prisidėti prie savanorystės skatinimo, kviečiame tapti projekto „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ ​SAVANORIU. Savanoriams bus surengti mokymai, išrašomi pažymėjimai, sudaromos sutartys. Apmokymus baigę Savanoriai įgis socialinio darbo, kineziterapijos, psichoterapijos, psichologijos, paliatyvios pacientų slaugos žinių.

Smulkesnę informaciją teikia projekto vadovė Giedrė Brazlauskaitė, gbrazlauskaite@gmail.com, tel. nr. +370 61207080, www.siauliuslauga.lt

Plačiau Šiaulių regioninių naujienų platformoje „Etaplius“.


2018-11-15    SKIRKITE LAIKĄ SAU.  Visi šiauliečiai, namuose prižiūrintys neįgalų šeimos narį (ligonį), kviečiami atokvėpiui 

Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras įgyvendina projektą „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0002).

Dalyviams bus suteikta galimybė pailsėti ir kurti meno, rankdarbių, maisto gamybos užsiėmimuose, konsultuotis socialiniais klausimais, dalyvauti žirgų terapijos Kurtuvėnuose, psichoterapijos užsiėmimuose.

Smulkesnę informaciją teikia projekto vadovė Giedrė Brazlauskaitė, gbrazlauskaite@gmail.com, tel. nr. +370 61207080, www.siauliuslauga.lt

Plačiau Šiaulių regioninių naujienų platformoje „Etaplius“.


2018-11-06    Kviečiame visus šiauliečius ir miesto svečius į konferenciją ,,ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS: IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN IR RYTOJ“

Konferencijoje bus pristatomi inovatyvūs projektai, kuriais siekiama spręsti socialinius iššūkius Šiaulių mieste – šiauliečių socialinę (re)integraciją įtraukiant bendruomenės narius, verslo ir vietos valdžios atstovus.
Konferencija vyks 2018 m. lapkričio 30 d. (penktadienį) 11.00-13.00 val. Šiaulių arenos seminarų salėje (I aukštas), J. Jablonskio g. 16, Šiauliai (Verslo ir pasiekimų parodos ,,Šiauliai 2018“ metu).
Konferencijos dalyviams įėjimas į verslo ir pasiekimų parodą ,,Šiauliai 2018“ – NEMOKAMAS.


2018-10-30    ŠIAULIŲ M. VVG SPECIALISTAI TOBULINA SAVO ĮGŪDŽIUS

2018 m. spalio 29 d. Šiaulių m. VVG projekto vadovė Diana Armalienė dalyvavo patirčių sesijoje „Suprasti kitą“, skirtą miestų Vietos veiklos grupių atstovams, įgyvendinantiems projektus pagal priemones „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Skaityti daugiau


2018-10-24    Duris atvėrė „MIESTO ATELJĖ“

2018 m. spalio mėn. Šiaulių m. bulvare įsikūrusioje UAB „Elva“ duris atvėrė „Miesto ateljė“. Tai erdvė, kurioje sudarytos palankios sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams ugdyti ar stiprinti gebėjimus, galimybė savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir tarpusavyje, padėti įveikti socialinę atskirtį bei sėkmingai integruotis į darbo rinką.

Skaityti daugiau


2018-10-22    Šiauliuose lankėsi Europos socialinio fondo agentūros projektų vadovai

2018 m. spalio 16-18 d. ESFA Projektų valdymo skyriaus projektų vadovai Šiauliuose susitiko su projektų vykdytojų ir partnerių įstaigų (Viešosios įstaigos Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro, Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios, Šiaulių Jėzuitų mokyklos, MENINĖS TEKSTILĖS DIRBTUVIŲ „ARASAI“, Viešosios įstaigos Šiaulių darbo rinkos mokymo centro, Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros Šiaulių filialo, Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų, VšĮ Socialinių inovacijų centro) atstovais. 

Skaityti daugiau


2018-10-08    Projekto „ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJŲ, SLAUGANČIŲ ARTIMUOSIUS, SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS“ įgyvendinimas

2018 m. spalio 5 d. Šiaulių darbo rinkos mokymo centre vyko projekto pareiškėjo Šiaulių darbo rinkos mokymo centro ir partnerių Šiaulių miesto neįgaliųjų draugija Šiaulių inkstų ligomis sergančių asmenų draugija ,,Atgaja“ susitikimas. Aptartos projekto veiklų koordinavimo ir vykdymo planas, tikslinės grupė motyvavimo bei projekto viešinimo priemonės. Susitikime dalyvavo ir savo įžvalgas pateikė Šiaulių m. VVG projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė.

Informacija apie projektą
Tikslas – asmenims, slaugantiems ligonius, sudaryti palankias sąlygas dalyvauti bendruomenės gyvenime, įgyjant rinkoje paklausią specialybę, kad galėtų lengviau integruotis į darbo rinką.
Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs asmenys, kurie prižiūri/slaugo savo artimuosius (20 žmonių), netiesioginė tikslinė grupė- savanoriai, kurie įgys praktinių įgūdžių savanoriaudami pagal savanoriškos veiklos sutartį (veikloje dalyvaus 15 savanorių).
Šiam tikslui pasiekti bus vykdomas slaugytojų (ekonomiškai neaktyvių asmenų, bedarbių) neformalus profesinis mokymas. Tikslinės grupės nariams bus pasiūlyta mokytis 1 iš 8 neformalaus mokymo programų. Prieš pasirenkant profesiją, tikslinės grupės nariams bus vykdomas profesinis orientavimas ir konsultavimas. Kol slaugantis asmuo dalyvaus mokymuose, ligoniu rūpinsis savanoriai.
Šio projekto dėka 20 tikslinės grupės narių įgys rinkoje paklausią specialybę ir greičiau integruosis į darbo rinką. 


2018-09-27     Įvyko mokymai vietos veiklos grupės projektų vykdytojams

2018 m. rugsėjo 25 dieną vyko mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų ir partnerių atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą. Mokymų metu projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė pristatė projektų stebėsenos tvarką, ESFA pastebėjimus vertinant projektus ir kitą su administravimu susijusią informaciją. Mokymuose dalyvavo Šiaulių m. savivaldybės administracijos atstovai, kurie supažindino su bendrafinansavimo dokumentais ir kt.

Projektų vykdytojai individualiai konsultuojami Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje adresu Vilniaus g. 100, Šiauliai. Laikas derinamas individualiai telefonu +370 606 04 462 arba el.p. vvgsiauiai@gmail.com

Skaityti daugiau


2018-09-03     Mokymai vietos veiklos grupės projektų vykdytojams

2018 m. rugsėjo 25 d. 10.00–12.00 val. Vilniaus g. 100 vyks mokymai vietos plėtros projektų vykdytojų atstovams, kurių projektai įtraukti į Šiaulių miesto VVG atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. IV-489 skirtas finansavimas. Įsakymą galite rasti čia. 

Mokymuose dalyvaus Šiaulių miesto savivaldybės atstovai. Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Skaityti daugiau


2018-08-08     Projektų rengėjai pasirašė sutartis

Liepos 1 dieną projektų, parengtų pagal Šiaulių miesto plėtros strategiją, pareiškėjai pasirašė finansavimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra. Pagal pasirašytas sutartis Šiauliuose bus pradėti įgyvendinti septyni inovatyvūs projektai. Visi projektai finansuojami Europos sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis ir nuosavu įnašu . Visų projektų santraukas, skirtus finansavimus galite matyti čia.

 


2018-07-16      Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patvirtinti projektai

Skelbiame patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų finansuoti projektų sąrašą, kuriame septyni projektai pateikti įgyvendinti Šiaulių miesto strategiją (sąraše 5-11 projektai). Atkreipiame dėmesį, kad sąraše projektui skirtos finansavimo lėšos nurodytos be Šiaulių miesto savivaldybės ir nuosavo pareiškėjo prisidėjimo. 

Įsakymas dėl projektų finansavimo


2018-06-27      Lietuvos Respublikos vidaus reikalų informacija

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija informuoja, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vykdydama jai priskirtas funkcijas nuo 2017 m. lapkričio mėn. atlieka / vykdo patikrinimą, kurio tikslas įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros dėl Vietos plėtros strategijų rengimo, atrankos ir keitimo. Atsižvelgiant į tai, buvo gautas Finansų ministerijos prašymas laikinai stabdyti finansavimo skyrimą ir projektų sutarčių sudarymą pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, kol iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės nebus gautas patvirtinimas dėl procedūrų tinkamumo.

Skaityti daugiau


2018-05-10      Patvirtinti projektiniai pasiūlymai

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) įvertino ir atrinko projektinius pasiūlymus pateiktus pagal kvietimus atrankai Nr. 4 ir Nr. 7, kurie išsiųsti į Vidaus reikalų ministeriją tolimesniam vertinimui. Kvietimo atrankai Nr. 4 tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai. Kvietimo atrankai Nr. 7 tikslas – teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę.

Skaityti daugiau


2018-05-07      Įamžinti Šiauliai

Šiauliai – miestas, kuriame gera gyventi. Kviečiame visus, mėgstančius fotografuoti, dalintis Šiaulių miesto vaizdais, kuriuose atsiskleidžia miesto unikalumas, grožis ir spindesys. Tai puiki proga į mylimą miestą pažvelgti kitu kampu ir savo fotografijomis pasidalinti su visa Šiaulių miesto visuomene! Atsiųstas fotografijas talpinsime Šiaulių miesto vietos veiklos grupės internetiniame tinklapyje. Būkite matomi ir savo fotografijas siųskite el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com.


 

2018-03-20      Dalyvaujame Pakruojo miesto VVG  informaciniame renginyje

Kovo 9 d. Pakruojo sinagogoje įvyko Pakruojo miesto vietos veiklos grupės informacinis renginys „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 206-2022 m. įgyvendinimas, aktualijos ir perspektyvos“, kuris buvo skirtas vietos plėtros projektų paraiškų rengėjams ir vykdytojų atstovams, Pakruojo miesto bendruomenei, verslo atstovams, vietos savivaldos vadovams.

Skaityti daugiau


2018-03-12      Informacija projektų rengėjams

Patvirtintas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą  galite rasti čia.

 


2018-03-08      Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis

2018 m. kovo 6 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis, kuriame projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) vadovė, valdybos nariams, pristatė projektinius pasiūlymus pateiktus pagal kvietimo atrankai aprašą Nr. 4 ir kvietimo atrankai aprašą Nr. 7.

Skaityti daugiau


2018-01-03      Pakeistas projektų finansavimo aprašas

Informuojame, kad 2018 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-4  pakeistas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Daugiau informacijos rasite čia.


2018-01-02      Įamžinti Šiauliai

Šiauliai – miestas, kuriame gera gyventi. Kviečiame visus, mėgstančius fotografuoti, dalintis Šiaulių miesto vaizdais, kuriuose atsiskleidžia miesto unikalumas, grožis ir spindesys. Tai puiki proga į mylimą miestą pažvelgti kitu kampu ir savo fotografijomis pasidalinti su visa Šiaulių miesto visuomene! Atsiųstas fotografijas talpinsime Šiaulių miesto vietos veiklos grupės internetiniame tinklapyje. Būkite matomi ir savo fotografijas siųskite el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com.


2017-12-07      Šiaulių miesto vietos veiklos grupės reportažas

Gruodžio 6 dieną Šiaulių apskrities televizija transliavo reportažą apie Šiaulių miesto vietos veiklos grupę.  Kviečiame peržiūrėti šį reportažą ir susipažinti su inovatyviomis paslaugomis, kurios bus teikiamos Šiaulių mieste įgyvendinant  Šiaulių miesto vietos veiklos grupės ir LR Vidaus reikalų ministerijos patvirtintus projektus. 
Reportažą galite peržiūrėti čia.


2017-12-06      Kviečiame žiūrėti!

Informuojame, kad gruodžio 6 dieną, 18 val. 50 min. per Šiaulių apskrities televiziją bus transliuojamas Šiaulių miesto vietos veiklos grupės reportažas. Reportaže pristatoma Šiaulių miesto vietos veiklos grupės veikla, pateikiama informacija apie atrinktus ir  LR Vidaus ministerijos patvirtintus Šiaulių miesto projektus, kurių realizuojamos inovatyvios idėjos skatins Šiaulių miesto gyventojus, įvairių sričių specialistus susiburti sprendžiant socialinius iššūkius, bendruomenių narių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.


2017-12-05    Inovatyvių paslaugų startas Šiauliuose

Gruodžio 1 dieną, verslo ir pasiekimų parodos  ,,Šiauliai 2017“ metu, vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės konferencija ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: inovatyvių paslaugų startas“. Tai antroji Šiaulių miesto vietos veiklos grupės konferencija, kuri sukvietė Šiaulių miesto visuomenę, vietos valdžios narius bei miesto svečius. Konferencijos metu susirinkusiems pristatyti Šiaulių miesto vietos veiklos grupės atrinkti ir LR Vidaus ministerijos patvirtinti Šiaulių miesto projektai, kurių realizuojamos inovatyvios idėjos skatins Šiaulių miesto gyventojus, įvairių sričių specialistus susiburti sprendžiant socialinius iššūkius, bendruomenių narių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Skaityti daugiau


2017-11-17     Kviečiame į konferenciją

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia į konferenciją ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: inovatyvių paslaugų startas“Konferencijoje bus pristatomi LR Vidaus reiklų ministerijos patvirtinti Šiaulių miesto projektai, kurių realizuojamos inovatyvios idėjos skatins Šiaulių miesto gyventojus, įvairių sričių specialistus susiburti sprendžiant socialinius įššūkius, bendruomenių narių socialinę (re)integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Skaityti daugiau


2017-11-14     Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: inovatyvių paslaugų startas

Gruodžio 1 d. 15 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupė organizuoja konferenciją ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: inovatyvių paslaugų startas“. Konferencija vyks verslo ir pasiekimų parodos ,,Šiauliai 2017″ metu, adresu J. Jablonskio g. 16, Šiauliai. 

Kviečiame visus norinčius, suinteresuotus asmenis išsakyti savo nuomonę, požiūrį, pastebėjimus dėl Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Jums skirtas laikas bus numatytas programoje. Prašome registruotis el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com arba tel. +370 606 04 462 iki lapkričio 24 dienos.


 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.