Dokumentai

2023-10-09 vidaus reikalų ministrės įsakymu Nr. 1V-635 patvirtintas Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių pakeitimas. Teisės aktas įsigalioja nuo 2023-10-11 ir yra paskelbtas e-TAR: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6690e77066aa11ee9fc7ee37cec6fc59

Vadovaujantis minėtomis taisyklėmis 2023-10-11 vidaus reikalų ministrės įsakymu Nr. 1V-650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“ (kuris įsigalioja 2023-10-12) nustatyta vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaiga data. Miestų vietos veiklos grupės  2023-10-12   kviečiamos teikti Vidaus reikalų ministerijai  vietos plėtros strategijas iki š. m. gruodžio 11 d. Po šios datos visos Ministerijai pateiktos strategijos bus vertinamos Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėse nustatyta tvarka ir teikiamos Jungtiniam vietos plėtros strategijų atrankos komitetui svarstyti 2024 m. vasario mėn.

Įsakymas 2023-10-11 Nr. 1V-650 650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“ paskelbtas TARe: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e38752067f911ee9fc7ee37cec6fc59

Daugiau informacijos apie 2021–2027 m. finansavimo periodą skaitykite https://miestobendruomene.lt

2021-2027 m. finansavimo periodo Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklės https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a492ff10569b11edbc04912defe897d1

2023 m. rugsėjo 7 d. Nr. T-387 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas Dėl pritarimo 2022–2029 m. Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos

2023-09-14 d. Nr. ŠR/TS-44 Šiaulių regiono tarybos sprendimas Dėl Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategijos (projekto) atitikties 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planui patvirtinimo