Informacija apie VVG

2015 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota asociacija Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (toliau – Šiaulių miesto VVG)

Šiaulių miesto vietos veiklos grupės tikslai:
  • Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes
  • Didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius
  • Skatinti Šiaulių miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas
Šiaulių miesto vietos veiklos grupės steigėjai:
  • Šiaulių miesto savivaldybė
  • Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai
  • Šiaulių pramonininkų asociacija
  • Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija ,,Apskritasis stalas“

 

Šiaulių miesto vietos veiklos grupės įstatai

 

Informacija apie VVG
Šiaulių vietos veiklos grupė veiklas vykdo Šiaulių miesto teritorijoje.