Kvietimai

Skelbiamas kvietimas atrankai Nr. 8!

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką. Šiuo metu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ieško galimybių papildomai finansuoti sėkmingai įgyvendinamas vietos plėtros strategijas, siekiant didinti bendruomenių inicijuotas vietos plėtros priemonių galimybes švelninant pandemijos sukeltas pasekmes dėl Lietuvoje ir visame pasaulyje besitęsiančios koronaviruso COVID-19 krizės.  Kvietimas atrankai parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  gautu raštu (2020-04-30, 1D-2192) dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir rezervinių sąrašų sudarymo ir Šiaulių miesto VVG raštu (2020-05-20 SD-07).

Projektinių pasiūlymų rengėjai konsultuojami iki 2020 m. birželio 8 d. telefonu tel. +370 606 044 62, el. p. vvgsiauliai@gmail.com

Kviečiame susipažinti su dokumentais:

Kvietimas atrankai Nr. 8

Vertnimo ir atrankos aprašas Nr. 8


Patvirtintas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą  galite rasti čia.

 


2019-02-20   VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ ATRANKOS PLANAS 2019 M.

2019 m. spalio 1 d. Šiaulių m. VVG planuoja skelbti papildomą kvietimą bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų atrankai Šiaulių m. vietos plėtros strategijos – TIKSLO Nr. 1. Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą, UŽDAVINIO Nr. 1.3. Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę – įgyvendinimui.

Taisykliu+1+priedas_Siauliu VVG_planas_2019


Skelbiamas kvietimas atrankai Nr. 7 !

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį pasitelkiant savanorišką veiklą“ uždavinio „Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę“ įgyvendinimui.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 20 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 100, Šiauliai.

Kvietimas atrankai Nr. 7

Vertinimo ir atrankos aprašas Nr. 7

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija


Skelbiamas kvietimas atrankai Nr. 6 !

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimui.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 12 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Kvietimas atrankai Nr. 6

Vertinimo ir atrankos aprašas Nr. 6

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija


Skelbiamas kvietimas atrankai Nr. 5 !

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ uždavinio „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką“ įgyvendinimui.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 18 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Kvietimas atrankai Nr. 5

Vertinimo ir atrankos aprašas Nr. 5

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija


Skelbiamas kvietimas atrankai Nr. 4 ! 

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai“  įgyvendinimui.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 24 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Kvietimas atrankai Nr. 4.

Patikslintas vertinimo ir atrankos aprašas Nr. 4

Nevyriausybinės-organizacijos-deklaracija

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma.


Skelbiamas kvietimas atrankai Nr. 3

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“ įgyvendinimui.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 23 d. 14.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Kvietimas atrankai Nr. 3..docx

Vertinimo ir atrankos aprašas Nr.3

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma.


Skelbiamas kvietimas atrankai Nr. 2 ! 

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio ,,Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą“ įgyvendinimui.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 22 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Kvietimas atrankai Nr 2

Vertinimo ir atrankos aprašas Nr. 2

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma.


Skelbiamas kvietimas atrankai Nr. 1 ! 

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (asociacija) įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką  Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo ,,Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio ,,Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį“ įgyvendinimui. 

Vertinimo ir atrankos aprašas Nr. 1

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma.