Kvietimai

Skelbiamas kvietimas atrankai Nr. 6!

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ uždavinio „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“ įgyvendinimui.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 12 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Kvietimas atrankai Nr. 6

Vertinimo ir atrankos aprašas Nr. 6

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija


Skelbiamas kvietimas atrankai Nr. 5 !

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ uždavinio „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką“ įgyvendinimui.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 18 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Kvietimas atrankai Nr. 5

Vertinimo ir atrankos aprašas Nr. 5

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija


Skelbiamas kvietimas atrankai Nr. 4 ! 

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai“  įgyvendinimui.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 24 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Kvietimas atrankai Nr. 4.

Patikslintas vertinimo ir atrankos aprašas Nr. 4

Nevyriausybinės-organizacijos-deklaracija

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma.


Skelbiamas kvietimas atrankai Nr. 3

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“ įgyvendinimui.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 23 d. 14.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Kvietimas atrankai Nr. 3..docx

Vertinimo ir atrankos aprašas Nr.3

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma.


Skelbiamas kvietimas atrankai Nr. 2 ! 

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio ,,Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą“ įgyvendinimui.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 22 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Kvietimas atrankai Nr 2

Vertinimo ir atrankos aprašas Nr. 2

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma.


2017 m. planuojami skelbti kvietimai.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio:

 • „Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą“ įgyvendinimui
  (Kvietimas atrankai Nr. 2) – balandžio 13 d.
 • „Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę“
  (Kvietimas atrankai Nr. 3) – gegužės 17 d.
 • „Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai“
  (Kvietimas atrankai Nr. 4) – birželio 20 d.
 • ,,Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę“
  (Kvietimas atrankai Nr. 7) – spalio 3 d.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ uždavinio:

 • „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką“
  (Kvietimas atrankai Nr. 5) – rugpjūčio 7 d.
 • „Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai“
  (Kvietimas atrankai Nr. 6) – rugsėjo 4 d.

Kvietimų atrankai skelbimo datos gali keistis. Tačiau visi kvietimai atrankai bus paskelbti iki 2017 m. spalio mėn. pabaigos.


Skelbiamas kvietimas atrankai Nr. 1 ! 

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (asociacija) įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką  Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo ,,Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio ,,Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį“ įgyvendinimui. 

Vertinimo ir atrankos aprašas Nr. 1

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma.