Strategijos rengimas

2023 m. birželio – spalio mėn. įgyvendinamas projektas „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas“ (Nr. 11-001-T-0027).

Projekto tikslas – parengti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją taikant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodą (BIVP).

Tikslinė grupė: Šiaulių m. pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai: bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, verslo asociacijos struktūros.

Projekto vertė 9992,77 Eur: ES lėšos – 1498,82 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 1498,92 Eur

2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos skirtos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1V-387 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“.

Edit