D.U.K.

  1. Kada bus galimybė teikti projektus finansavimui gauti? Šiuo metu vyksta projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos parengimas” baigiamosios veiklos. 2023 m. lapkričio mėn. pradžioje planuojame „Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategiją” pateikti VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai ir LR Vidaus reikalų ministerijai vertinimui. Atsižvelgiant į vertinimo eigą, laimėjus konkursą, kvietimai teikti bendruomenės inicijuotus vietos plėtros projektus (BIVPP) planuojama skelbti 2024 m. III ketv. Įsakymas 2023-10-11 Nr. 1V-650 650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“ paskelbtas TARe: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5e38752067f911ee9fc7ee37cec6fc59

Užduokite klausimus el.p. vvgsiauliai@gmail.com arba tel. 867526246