Strategija

Šiaulių miesto VVG įsteigta 2015 m. balandžio 8 d. (VĮ Registrų centre įregistruota 2015 m. liepos 1 d.).  Parengta Šiaulių miesto vietos veiklos grupės strategija, siekia pagerinti įsidarbinimo galimybes ir padidinti vietos bendruomenės socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Pateiktoje strategijoje yra pateikta visapusiška Šiaulių miesto analizė.

Vietos veiklos grupės tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. Taip pat skatinti Šiaulių miesto plėtrą, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategija