Viešinimas

http://www.siauliaivvg.lt/

https://www.siauliai.lt/news/view/siauliu-miesto-vietos-veiklos-grupe-igyvendina-projekta-siauliu-miesto-vietos-pletros-strategijos-parengimas

https://rumai.lt/naujienos/siauliu-miesto-vietos-veiklos-grupe-igyvendina-projekta/

 http://siauliai-pramone.lt/uncategorized/5026/

https://visuomeninesiniciatyvos.lt/naujienos/siauliu-miesto-vietos-veiklos-grupe-igyvendina-projekta-siauliu-miesto-vietos-pletros

Gyventojų informacijos pasiekiamumo didinimui ir gyventojų grupių įsitraukimo aktyvinimui per Šiaulių TV, savaitraštyje Etaplius, radijo RS2 laidoje pristatyta Šiaulių miesto 2022–2029 m. vietos plėtros strategija. 

Nuorodos: