Dėl laikino finansavimo skyrimo ir projekto sutarčių sudarymo pagal priemonę ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas” stabdymo

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija informuoja, kad Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vykdydama jai priskirtas funkcijas nuo 2017 m. lapkričio mėn. atlieka / vykdo patikrinimą, kurio tikslas įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros dėl Vietos plėtros strategijų rengimo, atrankos ir keitimo. Atsižvelgiant į tai, buvo gautas Finansų ministerijos prašymas laikinai stabdyti finansavimo skyrimą ir projektų sutarčių sudarymą pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, kol iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės nebus gautas patvirtinimas dėl procedūrų tinkamumo.

Patikrinimo procesas bus užbaigtas artimiausiu metu ir ministro įsakymai skirti finansavimą didžiųjų miestų vietos plėtros projektams, kuriuos yra įvertinusi įgyvendinančioji institucija VšĮ Europos socialinio fondo agentūra, planuojama patvirtinti  iki š. m. liepos 15 d.  Taigi, sutartys su vietos plėtros projektų pareiškėjais bus sudarytos ir projektai galės būti pradėti įgyvendinti liepos mėn.