Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus atrankai Nr. 5!

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos  tikslo „Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą“ uždavinio „Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką“ įgyvendinimui. Kvietimo atrankai Nr. 5 tikslas – pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką.

Kvietimu atrankai Nr. 5 siekiama įgyvendinti projektus, gerinančius neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje, užtikrinančius praktinių darbo įgūdžių įgijimą, organizuojančius ugdymą darbo vietoje; suteikiančius galimybę tikslinei grupei dalyvauti įvairiose integraciją skatinančiose veiklose, spręsti aktualias problemas, lanksčiai dirbti, mokytis ir tenkinti savo poreikius, sudarant sąlygas pagal poreikį gauti vaikų priežiūros paslaugas kelias valandas per dieną, po darbo valandų ar savaitgaliais.

Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 18 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Projektinių pasiūlymų rengėjai individualiai konsultuojami iki 2017 rugsėjo 15 d. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 88, Šiauliai, darbo dienomis 9.30 – 11.30 val. (reikalinga išankstinė registracija).

2017 m. rugpjūčio 17 d. 14.30–16.30 val. vyks mokymai vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjams. Mokymai vyks Vilniaus g. 88 (konferencijų salė).

Smulkesnė informacija ir registracija į mokymus: el. paštu: vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

Kvietimas atrankai Nr. 5

Vertinimo ir atrankos aprašas Nr. 5

Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma

Nevyriausybinės organizacijos deklaracija