Atrinkti projektiniai pasiūlymai

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) įvertino ir atrinko projektinius pasiūlymus pagal pateiktus kvietimus atrankai Nr. 1 ir Nr. 2. Projektiniais pasiūlymais siekiama įgyvendinti strategijos tikslo ,,Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“  uždavinius ,,Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę atskirtį“ ir ,,Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą“. Atrinkti projektiniai pasiūlymai 2017 birželio 8 d. išsiųsti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai galutiniam vertinimui.

Atrinktų pagal kvietimą atrankai Nr.1 projektinių pasiūlymų santraukos

Projektas „Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas“
Projektas „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius)“

Atrinktų pagal kvietimą atrankai Nr. 2 projektinių pasiūlymų santraukos

Projektas ,,Senjorų agapė“
Projektas ,,Kelio žvaigždė“

Primename, kad paskelbtas kvietimas atrankai Nr. 3.Projektinius pasiūlymus galite teikti iki birželio 23 d. 14 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).