Valdybos posėdis

Birželio 2 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Projekto „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) vadovė Diana Armalienė valdybos nariams pristatė visas atrinktas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinių pasiūlymų idėjas, aptarė pasiūlymų inovatyvumą Šiaulių miesto ir regiono mastu. Atrinktų projektinių pasiūlymų sąrašas sudarytas atsižvelgiant į Šiaulių miesto vietos veiklos grupės vertintojų  bei eksperto vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją. Visi atrinkti projektiniai pasiūlymai, susirinkusios valdybos, buvo patvirtinti.

Susitikimo metu buvo aptarti ir tolimesni Šiaulių miesto vietos veiklos grupės planai, pristatytas preliminarus tolimesnių kvietimų paskelbimo grafikas. Taip pat pristatytas ir patvirtintas Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai“ įgyvendinimui bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas. Patvirtintas aprašas planuojamas skelbti š.m. birželio 20 dieną.