Vietos veiklos grupės mokymai

2017 m. gegužės 25 dieną vyko Šiaulių miesto vietos veiklos grupės projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo“ paskelbto kvietimo atrankai Nr. 3 mokymai. Kvietimas, kurio tikslas užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę paskelbtas š. m. gegužės 17 d. Kvietimu siekiama vykdyti atvirą darbą su jaunimu, kuriam yra ar buvo nustatyta globa.

Mokymų metu projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė pristatė ir aptarė paskelbto kvietimo aprašą, atkreipė dėmesį, kad teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotų asmenų profesinis mokymas ir darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje yra nefinansuojamas. Svarbu, kad projekto veiklų vykdymo terminas būtų ne trumpesnis nei 48 mėnesiai. Visos projekto vykdomos veiklos turi būti baigtos iki 2022 m. birželio mėnesio. Taip pat mokymų dalyviai turėjo galimybę susipažinti ir su kvietimo atrankai Nr. 3 konsultante, kuri atsakė į labiausiai rūpimus klausimus.

Primename, kad paruoštas projektinis pasiūlymas turi būti pristatomas iki 2017 m. birželio 23 d. 14.00 val.  į Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinę, adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. Šiauliuose. Vėliau pateikti projektiniai pasiūlymai bus priimami ir užregistruojami, tačiau nevertinami.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjai konsultuojami iki 2017 birželio 23 d. 11.30 val. Į konsultacijas prašome registruotis  el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.

vietos veiklos grupė    vietos veiklos grupė  vietos veiklos grupė